To personer svømmer. Grafikk.
Foreldreoppgaver

BLI EN ENGASJERT

 SUPERFORELDER

I en svømmeklubb er det mange oppgaver som skal gjøres og roller som skal fylles. Namsos svømmeklubb er foreldredrevet og basert på frivillighet. I denne artikkelen prøver vi å gi et innblikk i klubbens små og store oppgaver og verv. Hva har DU lyst til å bidra med i klubben?


Les også: Namsos svømmeklubbs forventninger til foreldrene


SVØMMESTEVNER

Å arrangere svømmestevner har tradisjonelt vært Namsos svømmeklubbs dugnad og en viktig inntektskilde for klubben. Under et svømmestevne er det en rekke funksjoner som skal fylles på kort tid, og vi er helt avhengig av at veldig mange foreldre og foresatte stiller opp.TIDTAKERE


De fleste foreldre som stiller som frivillige på svømmestevne for første gang, velger å være tidtakere. Det kreves ingen forkunnskaper - opplæring blir gitt av tidtakersjef like før stevnestart. En ekstra bonus ved å være tidtaker, er at du får orkesterplass til å se barnet ditt svømme. 


Vi har behov for mange tidtakere! Vi trenger en til hver bane og to reserver på alle økter under hele stevnet.


DOMMERE


Etter å ha vært frivillig på noen svømmestevner, er det mange som tar steget til å bli dommer. Du trenger ingen fortid som svømmer for å kunne bli svømmedommer. Det er ikke engang krav om å kunne svømme. Det eneste kravet er at du er over 14 år, består kretsdommerkurs og er aspirant (dommerlærling) under fire svømmestevner. 


Behovet for svømmedommere er stort under approberte stevner. I hver økt under hele stevnet trengs det minimum 12 dommere, ofte flere (avhengig av antall svømmebaner og type stevne).FORPLEINING


Vi har plikt til å sørge for gratis mat og drikke til dommerne. I tillegg er det fint om vi har nok til at også tidtakere og andre funksjonærer kan få litt å tygge på. På hvert stevne er det derfor behov for at foreldre og foresatte bidrar med eksempelvis et fat påsmurte rundstykker, litt kaffe eller liknende.


På svømmestevner som strekker seg over to eller flere dager, pleier vi å legge til rette for tilbud om billig frokost, lunsj, middag og kveldsmat til utøvere og trenere. Da er det behov for foreldre som hjelper til med servering og opprydning.


På slike svømmestevner bruker vi også å sørge for at utøvere og trenere har mulighet for billig overnatting på skole. Dette krever at en til to voksenpersoner må stille som brannvakt. Som brannvakt må du holde deg våken og være til stede mens de andre sover. Dersom brann oppstår har du ansvar for å varsle brannvesenet umiddelbart, alarmere alle i bygningen og lede dem til nærmeste nødutgang.

STEVNEKOMITE


Når man har vært med i gamet en stund, kan et naturlig neste skritt være å bli en del av stevnekomiteen. Eventuelt kan man være med som "lærling" fra første svømmestevne. Stevnekomiteen har ansvar for å planlegge, organisere og gjennomføre svømmestevnene. 


På svomming.no finnes det gode veiledningshefter for gjennomføring av svømmestevner. Se nederst på siden under "Lenker og filer".


SVØMMETRENER

Har du lyst til å bli svømmeinstruktør på svømmekurs, eller svømmetrener i en svømmegruppe? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg. 


Svømmekurs

Som svømmeinstruktør i våre svømmekurs spiller du en viktig samfunnsrolle i å fremme vannsikkerhet og å hindre drukningsulykker. Våre svømmeinstruktører blir opplært i rollen gjennom svømmeforbundets begynnerinstruktørkurs. Mange tar også videregående instruktørkurs. Kursavgiftene dekkes av Namsos svømmeklubb.

Bli med på reisen når barna opplever gleden av å mestre vannets element!


Svømmegruppe

Gjennom engasjement som svømmetrener, har du mulighet til å gjøre en postiv forskjell i livet til utøverne dine. Kanskje har du selv drevet med svømming som barn og ønsker å gi noe tilbake? Eller du har aldri drevet med svømming, men tenker som Pippi: "Det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert". I Namsos svømmeklubb får du muligheten til å delta på trenerkurs, så uansett bakgrunn blir du godt påkledd til å mestre rollen. I trenerteamet vårt har vi en god miks med gamle og "ferske" svømmere.


MILJØKOMITE

Vi har stort fokus på et inkluderende og godt miljø i Namsos svømmeklubb.


I de eldste gruppene har utøvere og foreldre holdt på så lenge og vært på så mange turer sammen, at de er veldig godt kjent. Mange bruker ordet "svømmefamilie" når de snakker om svømmegjengen sin.


I nybegynnergruppene er det imidlertid færre treffpunkter for utøverne, og etter at vi fikk antallsbegrensning i Oasen, ble det enda færre for foreldrene. For å bli kjent, og dermed bidra til økt trivsel i gruppa, er det derfor viktig med miljøtiltak. 


Miljøkontakt

Vi ønsker å ha en miljøkontakt i hver svømmegruppe. Som miljøkontakt har du ansvar for sosiale arrangementer i gruppa di. Til dette må du gjerne også få med deg flere foreldre. Det er opp til hver miljøkontakt å vurdere behovet for antall arrangementer. Behovet for gruppearrangementer vil nok være større i de yngre svømmegruppene, enn i de eldre.


Miljøkomité

Miljøkomitéen består av miljøkontaktene fra hver svømmegruppe. Komitéen har ansvar for svømmeklubbens sosiale fellesarrangementer. Høsten 2023 har Namsos svømmeklubb booket Høknes ungdomsskole tre søndager, der vi spiser sammen og leker oss i gymsalen etterpå. Dette opplegget kan videreføres, eller så er det lov til å tenke helt nytt. 


Kunne du tenke deg å bidra som miljøkontakt? La oss få høre fra deg, da vel :-).


STYRET

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Dette innebærer at det Namsos svømmeklubb er ansvarlig for, er styret ansvarlig for.


Gjennom styrearbeid har du sjansen til å gjøre en positiv og varig forskjell i Namsos svømmeklubbs utvikling, samt får sjansen til å bygge relasjoner med andre engasjerte foreldre i klubben og lokalsamfunnet. Å sitte i styret gir verdifull erfaring med organisasjonsstyring og ledelse, noe som kan være nyttig både personlig og profesjonelt. 


Norges idrettsforbud har utviklet flere e-læringsmoduler for klubbledelse, i tillegg til oppmøtebaserte kurs. 


TILSKUDDSKOMITE

Oasens antallsbegrensning medfører at vi ikke kan gjennomføre egne svømmestevner, og har derfor mistet en betydelig inntektskilde. Samtidig står vi ovenfor en periode der Oasen kommer til å være helt nedstengt, så vi må regne med betydelig økte leieutgifter til andre basseng. Med andre ord er vi nødt til å finne nye inntektskilder. 


tilskuddsportalen.no er et digitalt oppslagsverk med over 2700 tilskudd og med opplæringsvideoer for hvordan man skriver gode søknader. Namsos svømmeklubb gjør allerede veldig mye bra arbeid, og mye av dette kan vi trolig søke tilskudd om. Kanskje vil tilskuddsportalen også inspirere oss til å igangsette nye prosjekter, som også kan bidra til inntekt. 


Er du god til å skrive tilskuddssøknader eller har du lyst til å bli det? Da trenger vi deg i tilskuddskomitéen!ANDRE

VERV OG OPPGAVER

Overstående er bare et utvalg av verv og oppgaver som gjøres i Namsos svømmeklubb. Mer info kommer etter hvert.


HVA HAR DU LYST TIL

Å BIDRA MED?