To personer svømmer. Grafikk.
Svømmegruppene

A-GRUPPA

B-GRUPPA

C-GRUPPA

D-GRUPPA

E-GRUPPA

F-GRUPPA

G-GRUPPA