To personer svømmer. Grafikk.
Namsos svømmeklubb mottar støtte fra Sparebank1 SMN

Namsos, 29. oktober 2023

Namsos svømmeklubb mottar støtte fra Sparebank1 SMN!

Midt i en utfordrende periode med antallsbegrensning i vår hjemmearena Oasen, gir Sparebank1 SMN en hjelpende hånd med generøse støttemidler.

En takknemlig gjeng med generøs sjekk på 25.000 kroner fra Sparebank1 SMN.

Namsos svømmeklubb er glade for å kunngjøre at vi har mottatt kr. 25.000 i støttemidler fra Sparebank1 SMN. Dette i en tid hvor klubben har reduserte muligheter for inntekt og står ovenfor en periode med økte utgifter.


Namsos svømmeklubb verdsetter inntektsmuligheten vi normalt har til å arrangere egne svømmestevner, men med nåværende antallsbegrensning på 40 personer, kan vi ikke holde svømmestevner i Oasen. Svømmekurs, en annen viktig inntekstkilde, er også påvirket på grunn av rift om treningstider. 


Samtidig viser spåkula at kostnadene vil stige med nødvendigheten av å leie eksterne bassenger og ved økte transportutgifter, når Oasen stenger helt ned.


Men Namsos svømmeklubb ser fremover. Når Oasen gjenåpner, ønsker vi å kickstarte med et større antall nyutdannede svømmeinstruktører, klare for svømmekursaktivitet i stor skala. I tillegg har klubben en målsetting om å tilby trenerkurs og deltakelse på trener/lederkonferanse for våre trenere. Dette som motiverende og kompetansehevende tiltak for å beholde og styrke staben med høyt verdsatte frivillige. Takket være midlene fra Sparebank1 SMN, som er spesifikt øremerket for slike tiltak, er vi i stand til å forberede oss for fremtiden og legge grunnlaget for vekst i medlemskapet den dagen Oasen gjenåpner.


Vi ønsker å uttrykke stor takknemlighet til Sparebank1 SMN for deres støtte og tillit.